woensdag 11 november 2015

Bijzondere deelname Stichting Oud Winschoten

Tijdens de Dag van de WesterwOLDambtster geschiedenis zal de stichting Oud Winschoten op een bijzondere manier deelnemen. Het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt en de stichting zijn gezamenlijk gehuisvest in het voormalige pand van de bibliotheek. Een historisch hoogtepunt in het Oldambt dus.

Op 21 november zal de stichting een tentoonstelling openstellen in hun eigen deel van het gebouw, een paar verdiepingen hoger. Zo kunnen zij oneindig veel meer laten zien, dan als zij op de historische markt zouden staan.

De collectie van de stichting Oud Winschoten groeit nog steeds en bevat zeer bijzondere objecten, van opgravingen, tot bijbels, schilderijen en bevrijdingsrokjes. Tot 21 november zal het een verrassing zijn welk deel van de collectie u kunt bewonderen. Zeer de moeite waard!

vrijdag 16 oktober 2015

Oldambt en Westerwolde in de 17e eeuw


Dag van de WesterwOLDambtstergeschiedenis dit jaar op 21 november in Winschoten. Het thema van de dag is: Westerwolde en het Oldambt in de 17e eeuw. In een programma van lezingen, workshops en andere activiteiten komen allerlei aspecten van het leven in de 17e eeuw aan bod. En zoals ieder jaar biedt de erfgoedmarkt de mogelijkheid om met allerlei cultuurhistorische organisaties kennis te maken. De historische dag vindt plaats in het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Johan Modastraat 5  in Winschoten en duurt van 11:00 tot 16:00 uur.

Onder vuur!
350 Jaar geleden viel Bommen Berend voor het eerst Oost Groningen binnen. De eerste Münsterse Oorlog was een feit. Op 26 september 1665 werd hij bij Jipsinghuizen teruggeslagen door Groninger soldaten.
Museum Oude Wolden, Historische Vereniging Westerwolde en het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt organiseren in 2015 en 2016 drie tentoonstellingen en allerlei activiteiten waarin aan de komst van Bommen Berend centraal staat. De Dag van de WesterwOLDambtster geschiedenis is één van deze activiteiten.


Tentoonstellingen
In MOW wordt het verhaal van Bommen Berend en de eerste Münsterse oolog verteld, met aandacht voor de internationale verhoudingen. In Sellingen in de Oude Stelmakerij is aandacht voor de Slag bij Jipsinghuizen. Hierover is ook een boek verschenen dat verkrijgbaar is op de Dag van de WesterwOLDambtster geschiedenis. In het Vestingmuseum in Oudeschans is het leven in de vesting in oorlogstijd te zien. Kijk ook op www.ondervuur1665.nl